ספוגים אנטי סטטים במגון גדלים עבור אריזות אלקטרוניקה למניעת חשמל סטטי.
ספוג אנטי סטטי
ציוד אנטי סטטי