רצועות הארקה להגנה מקסימלית לאזורים מבוקרים חשמל סטטי, טוטאלטק מספקת ציוד איכותי ביותר 
שמעניק הגנה מקסימלית
הארקות
ציוד אנטי סטטי