ציוד מעבדה > דיסקטורים

טוטאלטק מתמחה במתן פתרון להגנה מירבית מלחות.
ארונות ייבוש מגיעים במגוון גדול של גדלים, ייבוש ע"י מנוע חשמלי או חנקן או בשילוב של שניהם.
מערכת בקרה מתקדמת לחסכון בחשמל ובחנקן.
צבע מוגן חשמל סטטי.
מתאים לחדרים נקיים.
ציוד אנטי סטטי