חזור

שרשרת הארקה אנטי סטטית

שרשרת הארקה אנטי סטטית

שרשרת הארקה אנטי סטטית

·         שרשרת מתכתית .
·         מותקנת במדף התחתון של העגלה/סטנד.
·         שרשרת הארקה יוצרת רצף מהמדף התחתון לרצפה מוארקת לפריקת חשמל סטטי.

ציוד אנטי סטטי