חזור

מדבקת סימון אנטי סטטית

מדבקת סימון אנטי סטטית

מדבקת סימון אנטי סטטית

מדבקת ESD  במידת 5/5 ס"מ 500 מדבקות בגליל.
מדבקת ESD  במידת 1.5/5 ס"מ 1000 מדבקות בגליל.

ציוד אנטי סטטי