חזור

חבק מתכת

חבק מתכת

חבק מתכת

·         בנוי משני חלקים מתכתיים.
·         מומלץ להשתמש בחבק מתכתי אחד לכול מדף.
·         מיועד להולכת החשמל סטטי מהמדף דרך העמוד של העגלה/סטנד.

ציוד אנטי סטטי