חזור

מטליות אלכהול לחדר נקי

מטליות אלכהול לחדר נקי

מטליות אלכהול לחדר נקי

מטליות פוליאסטר ספוגות אלכהול לחדר נקי

100% Hi Strength Polyester fiber (continuous filament, double knit)

Ultra Low particle and fiber generation

Ultra Pure Chemistry; multiple blends available

Free of Silicon, Amides, and DOP contamination

Resists abrasion when used with rough surfaces

Unique pail packaging minimizes VOC’s & evaporation

Re-fills available to reduce landfill waste and lower costs

Convenient Flex Pack available with stacked wipes & re-sealable label

 

 
Applications

 

Ideal for wiping critical surfaces and equipment.
Works well for particle removal with fast evaporation
Minimize VOC’s (Volatile Organic Compounds)
Eliminate storage, control, & dilution of IPA
Improve yields thru enhanced consistency & control of critical cleaning
Soft texture for scratch sensitive surfaces & very durable
Autoclavable for Aseptic environments
Compatible with ISO Class 4-5 (Class 10-100) environments

 

ציוד אנטי סטטי