חזור

מגש מחורץ לכרטיסים אנטי סטטי

מגש מחורץ לכרטיסים אנטי סטטי

מגש מחורץ לכרטיסים אנטי סטטי.

מיועד לשינוע פנים מפעלי ולאיחסון של מעגלים בגדלים שונים.
ניתן להשיג מגש עם אפשרות לנעילת הכרטיסים.

ציוד אנטי סטטי