מדה מתפלסת משמשת כתשתית ליישור הרצפה לפני התקנת רצפה אנטי סטטית.
ריצוף אנטי סטטי
ציוד אנטי סטטי